Reglement

De cursist volgt op een vaste dag en een vast tijdstip één maal per week 2,5 uur les. 
De lessen voor volwassenen: 

maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 11.30 uur en 19.00 uur tot 21.30 uur
vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur

De lessen voor kinderen:
 
maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur

Het cursus geld voor volwassenen bedraagt € 50,00 per maand 
Het cursus geld voor kinderen bedraagt € 26,00 per maand.
Het cursus geld dient aan het begin van iedere maand betaald te worden.
Rekening nummer: 6834738 t.n.v. XM Fashion
Bij betalingsachterstand volgt een herinnering, wij brengen hiervoor € 5,00 administratiekosten in rekening. Bij het niet betalen van de betalingsherinnering geven wij de vordering uithanden aan een incassobureau.
 
Bij beëindiging van de lessen dient er een opzegtermijn van 3 maanden in acht te worden genomen, beginnend per eerste van de maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk.

Per kalenderjaar is XM Fashion in de zomervakantie 4 weken dicht en verspreid over het jaar zullen er nog 2 weken worden ingepland (Kerst vakantie regio noord)

In een jaar krijgt u 46 weken les u betaald per kwartaal 12 weken in plaats van de 13 weken. In de zomervakantie betaalt u 2 weken niet in het totaal betaalt u dus voor 46 weken les 

In alle andere zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist XM Fashion